dimecres, 9 de setembre del 2020

El retorn a la competició, un camí d'obstacles

  


La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha comunicat, a les portes de l’inici de la temporada esportiva 2020/2021 alguns  aclariments i recomanacions per al conjunt del teixit esportiu català. Pel que fa als entrenaments, es recomana prioritzar les dinàmiques individuals i de tecnificació, evitan al màxim i en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el manteniment de la distància de seguretat.
En relació als calendaris de competició, es recomana flexibilitat i disposar de fórmules alternatives de competició davant l’elevada probabilitat que no es puguin complir els calendaris, tal com estan previstos, amb normalitat. Quant a les instal•lacions esportives, es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes, prioritzant, especialment per als casos de proximitat, que s’accedeixi a la instal•lació ja canviat/da des de casa i es realitzi també al domicili la dutxa i canvi de roba posteriors a la pràctica de l’activitat esportiva.
En relació a la presència de públic a les instal•lacions esportives, es recomana que es limiti al màxim la presència d’espectadors en tota mena de competicions esportives, exceptuant l’acompanyament d’esportistes menors d’edat, els quals podran accedir-hi amb un adult.
Unes recomanacions centrades en el dia a dia. Però una de les preocupacions dels clubs és com poder afrontar els partits i amistosos abans de la competició oficial, i fins i tot com afrontar amb garanties sanitàries les competicions de lliga. De totes maneres el propi Ciutat de Mataró ja ha començat a jugar amistosos, també ho han fet aquest cap de setmana el Club Esportiu Mataró o el Cirera. Per tant mica en mica l’engranatge esportiu de la ciutat comença a reprendre la marxa. Però ho fa conscient que en qualsevol moment els partits previstos o  la competició es pot suspendre. 
En la mateixa nota informativa la Secretaria General de l'Esport explica que la prohibició de reunió de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic no afecta l’activitat esportiva
Així, la realització de les activitats esportives i l’obertura al públic d’equipaments esportius ha de continuar regint-se per les normes i protocols establerts per a l’etapa de represa del Pla d'Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya i per les resolucions del Departament de Salut especifiques per als territoris més afectats en cada moment. Pel que fa a la celebració d’assemblees d’entitats esportives amb la participació de més de 10 persones, aquestes no es podran celebrar de forma presencial mentre duri la prohibició de realitzar reunions de més de 10 persones. Malgrat això, i per tal de no paralitzar l’activitat de les entitats esportives que no hagin pogut realitzar la seva assemblea a data d’avui, el Govern està ultimant l’elaboració d’una normativa d’àmbit català per regular la possibilitat de realitzar assemblees de manera telemàtica.

+ info – publicat per
Josep Maria Spà
mataroaudiovisual.cat