divendres, 16 de març del 2018

Macroenquesta sobre les llengües de Catalunya :: Tocs 129

Tocs de llengua
Actualitat sobre la Direcció General de Política Lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Març 2018 #129
:: El Departament de Cultura i l'Idescat impulsen una macroenquesta sobre les llengües de Catalunya
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) han iniciat el treball de camp de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018, que aportarà informació actualitzada sobre la realitat lingüística de Catalunya, el coneixement, la identificació lingüística i els usos lingüístics dels ciutadans en diversos espais de relació i consum i permetrà observar-ne l'evolució temporal. L'Enquesta és clau per impulsar polítiques de foment del català i l'aranès més ajustades a les necessitats de la població.
El treball de camp finalitzarà al setembre, un cop realitzades les 9.000 enquestes corresponents a un univers de 6.443.771 milions de persones de 15 anys o més. L'edició de 2018 s'amplia amb 1.500 enquestes més que la mostra de 2013, que era de 7.500. L'ampliació del mostreig en millorarà la perspectiva territorial, especialment per aprofundir en el coneixement de la realitat lingüística de les àrees metropolitanes. L'Idescat i Política Lingüística faran públics els resultats de l'Enquesta 2018 la primavera del 2019.
L'operació estadística, una de les més importants d'Europa en matèria de llengua, permetrà saber el grau de coneixement del català, el castellà i l'occità, aranès a l'Aran, el francès i l'anglès. També actualitzarà la informació de les altres llengües parlades pels ciutadans de Catalunya, i aportarà informació sobre les actituds de la població pel que fa a l'ús actual i futur del català.
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya