divendres, 12 de maig del 2017

"Els usos lingüístics a l'Alguer", nova Matinal de Llengua :: Tocs 93

Tocs de llengua
Actualitat sobre llengua catalana i política lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Maig 2017 #93
:: "Els usos lingüístics a l'Alguer", nova Matinal de Llengua de la DGPL
A la ciutat de l'Alguer, l'alguerès conviu amb l'italià, llengua majoritària, i amb el sard. Catalunya i l'Alguer comparteixen el català com a patrimoni cultural. El 77,2% de la població adulta resident a l'Alguer afirma que vol conèixer i utilitzar el català i el 92,3% està a favor de la introducció del català i el sard a l'escola. Són dues de les dades rellevants de l'Enquesta d'usos lingüístics a l'Alguer 2015 (EULA 2015), que la directora general de Política lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, i el síndic de l'Alguer, Mario Bruno, van presentar el 9 de maig en aquesta ciutat sarda.
 
L'enquesta és fruit del Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Municipi de l'Alguer.
 
Els principals resultats de l'EULA 2015 sobre el coneixement de llengües, els usos, la transmissió lingüística i les opinions sobre les llengües seran presentats a Barcelona, en una nova Matinal de Llengua, "Els usos lingüístics a l'Alguer", organitzada per la Direcció General de Política Lingüística. La sessió tindrà lloc divendres 19 de maig, de 9 a 11 h, a la sala d'actes del Palau Marc (La Rambla, 8). 
 
 
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya