dissabte, 14 de juliol del 2012

Un Patí que s'obrirà a la ciutat
Final d’un litigi històric entre la Unió de Cooperadors i el cercle catòlic. Ahir es va signar un conveni entre les dues entitats i l’Ajuntament de Mataró per aprovar un projecte que adeqüi el Pati del Cafè Nou, ubicat al capdamunt de la Riera, i obrir-lo a la ciutat en el plaç d’un any. Acord que acosta les posicions entre els propietaris històrics de l’espai, Unió de Cooperadors i el Centre Catòlic.

publicat per
10 de juliol de 2012