diumenge, 6 de juliol del 2008

75 anys aixecant el teló : “1988: Sarsuela a Sala Cabañes”


75 anys aixecant el teló: 16 abril de 1933 – 16 abril 2008

Cronica de Mataró
27 d’agost de 1988
Enric Torra

Es molt atimat i complaent programar per aquestes Festes de Les Santes les Sessions de Sarsuela que ens brinda la veterana Sala Cabañes rememorant temps enrere on mai no faltaven en Les Fires i Festa Major les tals Obres líriques presentant la majoria d'aquest popular gènere com: Los Claveles, Gavilanes, Cançó d'Amor i de Guerra, La del soto del parral, entre d'altres moltes, sobresortint l’opera Marina i El Rey que rabió, que fou el descobriment del gran tenor Amadeu Casanovas, i actors com Pere Peradejordi, Colomer, Vidiella, i cantants com Rita Ros, Carme Pares, Fregiinals, Bertrán, Expósit, entre molts destacats membres del nodrit Cor Mixta d'uns cent vint sota la direcció musical del mestre Enric Torra (que signa/aquestes ratlles), ajudat per 1'Alfredo Alvarez i també el mestre Martí.

Per aixó ens alegra que enguany en aquesta diada de Les Santes s'hagi representat de nou Sarsuela programant La Verbena de la Paloma (Bretón) i Fragments de Bohemios (Vives), i Cançó d'amor i guerra (Martínez Valls) obtenint un grandiós èxit artístic i de públic com mereixen l'elenc Coral i Teatral de Sala Cabañes lluint l’espectacle meravellosament tant per la cura en el cant Solista de Rosa Mateu, Rosa Canal, Maria Remei Paretilla, Josep Riera, i en el pla d'actor Esteve Jofre, Antoni Gubau Joan Gallemí, Paquita de la Hoz, i particularment, Nuri Fabregas, acompanyats d'un estol d'interessants personatges, típics i falaguers.

El Cor nodrit i garbós dona una gran preponderància escènica i relleu vocal motivant l’argumentació adequada, i amb un preciós vestuari de cromàtic colorit.

Cal remarcar l’esplèndida actuació del Cos de Ball de Roser Casanovas, quina coreografia i dinamisme rítmic mereix els mes encesos elogis, donant nota d’elegància i espiritualitat a l'escena, particularment en el preludi de Bohemios que conceptuem com de gran categoria, col·laborant a l’èxit la disciplinada Orquestra que portada junt amb tot l'espectacle pel renombrat mestre Pere González proporciona unes interpretacions convincents i riques amb detall musical i escènic mereixent l’aplaudiment a l'Antoni Blanch per la direcció global de l'espectacle junt amb el tècnic d’il·luminació com decorats, tramoia, apuntadors i membres entre bastidors imprescindibles però amagats del públic, en el seu treball.