dimarts, 16 de juny del 2020

La Covid-19 frena les activitats i l’economia de les entitatsLes associacions proposen l’aplicació de mesures de flexibilització en els criteris de justificació de les subvencions. Font: Fusion Medical
Dos informes realitzats durant el període de confinament mostren una disminució substancial de l’activitat de les organitzacions i també dels seus ingressos.

Durant el període de confinament s'han realitzat diversos estudis per conèixer un primer abast de l’afectació de la crisi en el teixit associatiu català. Entre els estudis publicats, destaquen el que ha dut a terme El Panoràmic, a en l’àmbit de tot el territori català, sota el títol ‘Entitats en temps de Covid-19: més enllà del repte pressupostari’, un avançament de l’informe final que es presentarà al setembre; i les conclusions de l’enquesta realitzada per Torre Jussana sobre l’impacte de la Covid-19 en el teixit no lucratiu de la ciutat de Barcelona.

Aturada tècnica
L’estudi elaborat per Torre Jussana mostra que el confinament ha obligat al 70% de les entitats de Barcelona a aturar (32%) o reduir substancialment (38%) l’acció social, cultural, educativa i democràtica que realitzen a la ciutat. En canvi, només prop d’un 13% ha vist la seva tasca incrementada. Per la seva banda, l’estudi d’El Panoràmic mostra com les associacions expressen cert desconcert a l’hora de valorar els impactes de la situació sobre l’entitat a causa de la incertesa que suposa no saber com es recuperarà l’activitat i la vida pública.

L’economia de les entitats, trastocada
El Panoràmic evidencia que l’aturada de l’activitat i les limitacions d’una possible reprogramació afecten molt negativament l’economia de les entitats. En el marc de l’acció subvencional, condicionada per la suspensió de terminis administratius en relació amb diferents Decrets vinculats a l’Estat l’alarma, les associacions proposen l’aplicació de mesures de flexibilització en els criteris de justificació de les subvencions, un avançament del pagament del finançament dels projectes i la definició del calendari de subvencions d’aquest 2020.

Un valor afegit imprescindible
L’adaptabilitat del teixit associatiu als canvis segueix sent una característica que aporta valor afegit a les entitats, segons les primeres conclusions d’El Panoràmic. L'informe apunta que associacions i federacions han aprofitat la conjuntura excepcional per impulsar un treball reflexiu i organitzatiu de caràcter estratègic. Així mateix, en les conclusions de l’estudi elaborat per Torre Jussana es remarca la necessitat de donar suport al sector i recuperar tan aviat com es pugui la seva important acció social, cultural, ambiental, educativa i democràtica que realitza.

+info - publicat per