dimecres, 26 de setembre del 2018

Comencen les obres de rehabilitació del Cafè NouLa reforma representa una inversió d’1,6 milions d’euros

L’alcalde, David Bote, i la regidora de Cultura i de Desenvolupament Econòmic, Núria Moreno, han visitat aquest matí l’edifici del Cafè Nou, espai on han començat aquesta setmana les obres de rehabilitació que tenen per objectiu la reforma integral d’aquest immoble construït l’any 1935 i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). A la visita també hi ha assistit Joaquim Llorenç en representació del Patronat de la Sagrada Familia. La reforma permetrà adequar-lo al seu nou ús: equipament cultural i de promoció de ciutat. El projecte ha estat adjudicat a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU, té una durada prevista de 18 mesos i un pressupost d’adjudicació d’1.637.124,38 € IVA inclòs. El Ple de l’Ajuntament de juny de 2016 en va aprovar l’avantprojecte de la reforma.

Aquesta actuació està cofinançada pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020 i per la Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.

L’immoble, situat a La Riera al costat de l’edifici de La Presó, va pertànyer a la Unió de Cooperadors fins a l’any 2015, que va ser quan es va signar l’acord definitiu entre les parts implicades i va passar a ser propietat de l’Ajuntament mitjançant la figura de l’expropiació urbanística.

La rehabilitació de l’edifici permetrà potenciar l’eix de La Riera i disposar d’un potent nucli d’equipaments culturals: La Presó, el Pati del Cafè Nou, el mateix Cafè Nou, la Sala Cabanyes, el Teatre Monumental, l’Aula de Teatre i l’Ateneu de la Fundació Iluro.

La reforma
Es tracta d’una reforma integral per adequar l’edifici als requisits normatius actuals i als nous usos. En l’àmbit estructural es reforçarà l’estructura horitzontal (de biga metàl•lica i revoltó ceràmic) i l’estructura vertical (de pilars d’obra), per tal d’assegurar l’estabilitat de l’edifici a més de permetre una càrrega d’ús de la planta primera superior a l’actual.

La coberta serà substituïda per una altra amb la mateixa geometria que l’existent. Les encavallades de fusta que formen el pendent de la coberta a dues aigües també seran substituïdes per noves de fusta laminada. La planta soterrani s’excavarà fins a major profunditat, per tal d’habilitar l’espai com a zona per la màquina de climatització.

Es restaurarà l’antiga barra, d’estil art- decó.
Es realitzaran les actuacions de reforç de fonamentació i de calçament de murs necessàries per portar a terme de manera correcta totes aquestes accions. El volum actual de l’edificació augmentarà, ja que se li annexen dos cossos: un correspon a la caixa d’ascensor (prolongant la caixa d’escala interior existent) i un cos en forma de “L” en la part posterior de l’edificació, envoltant l’actual terrassa, on s’ubicarà l’escala d’evacuació exterior en cas d’emergència des de la planta primera, l’escala d’accés al soterrani, i els accessos al bany de servei per l’exterior i al magatzem per l’exterior.

Els diferents espais podran funcionar de manera independent i cada un comptarà amb els serveis corresponents.
Durant bona part del temps que durin les obres l’accés al Pati del Cafè Nou quedarà tallat per La Riera i s’haurà d’entrar per la porta del carrer de la Muralla de la Presó.

L’equipament posarà a disposició de la ciutat de Mataró i del visitant un nou punt turístic i cultural central, en el que s’hi realitzaran activitats de caire turístic i cultural diverses.

A la planta baixa s’ubicarà el Punt d’Informació Turística (PIT) que disposarà de venda de material propi de Mataró i oferirà al visitant tota la informació relacionada amb la ciutat. En relació a aquest ús s’ubicarà també un bar- cafeteria, entès com un espai social que podrà organitzar activitats musicals, gastronòmiques i socials, entre d’altres, i ocuparà part de la sala diàfana de la planta.

L’accés principal al bar - cafeteria es farà des de les portes situades al Pati del Cafè Nou, mentre que l’accés al PIT serà principalment per la porta de La Riera. En aquesta planta també hi haurà els serveis públics, la cuina del bar-cafeteria, els accessos a la planta primera (escales i ascensor), un petit magatzem i un passadís de comunicació que permetrà que, en els casos en que l’ús de la planta baixa estigui tancat, poder accedir a la planta primera directament.

La planta primera serà una sala diàfana de 239 m² destinada a les arts escèniques en qualsevol de les seves expressions: teatre, concerts, recitals, etc. Aquesta planta disposarà de serveis públics, un vestidor amb dutxa, un magatzem per guardar el material escenogràfic i d’ús habitual per l’entitat gestora de l’espai, l’accés a una terrassa en la part posterior de l’edifici (donant al Pati del Cafè Nou), l’accés per l’exterior a la planta baixa a través d’aquesta terrassa, l’accés a la planta baixa i a la sota coberta. En la planta sota coberta hi haurà el badalot de l’escala d’accés, una zona on s’instal•laran les màquines exteriors de climatització i una extensa terrassa plana transitable.

A més, l’edifici disposa de tres espais des dels quals s’accedeix des del nivell del Pati del Cafè Nou, en la seva façana posterior. Aquests espais són un bany, un magatzem d’instal•lacions, i l’accés a la planta soterrani, on hi haurà la màquina de climatització.

Totes les instal•lacions es faran noves: subministrament elèctric, subministrament d’aigua, evacuació d’aigües pluvials, evacuació d’aigües residuals, telecomunicacions, il•luminació, sistema de climatització i protecció contra el raig. La xarxa de sanejament serà nova i es connectarà a la xarxa pública existent. Per tal d’executar la reforma caldrà desmuntar les encavallades, enderrocar la paret que dona al pati posterior, que es troba en mal estat, reparar els forjats i fer de manera interna tot el reforç estructural de l’edifici (actualment està apuntalat).

Publicat per
L'alcalde i la regidora de Desenvolupament Econòmic i Cultura visiten el Cafè Nou. Foto: Ajuntament
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/noticia/2018/09/14256_comencen_obres_cafe_nou.html