dissabte, 14 de juliol del 2018

Nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística :: Tocs 143

Tocs de llengua
Actualitat sobre la Direcció General de Política Lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Juliol 2018 #143
:: El Govern de Catalunya aprova els nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
El Govern ha aprovat els nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Constituït per la Generalitat i 135 ens locals l'any 1989, i amb més de 700 treballadors, el CPNL presta servei a 146 punts arreu de Catalunya. Amb l'Acord de Govern 133/2015, de 4 d'agost, els Estatuts van ser modificats per adaptar-los a la Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i estabilitat de l'Administració local. En trenta anys d'existència, el Consorci ha format en català 1,7 milions de persones, ha gestionat més de 125.000 parelles lingüístiques i ha anat estenent la seva actuació a diversos àmbits com ara empresa, salut, justícia i tot tipus d'entitats.
Les finalitats del Consorci són estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament no reglat, fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la societat al territori i contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats.
La renovació dels Estatuts respon a la necessitat d'adequar-los a la normativa bàsica que regula els consorcis i que adscriu el CPNL a l'Administració de la Generalitat, cosa que obliga a aplicar el seu règim jurídic. També respon a la necessitat de donar compliment a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, que insten el Govern a incrementar progressivament la seva aportació fins a assolir el cost del personal estructural del CPNL, i a la necessitat d'adaptació a la complexitat i creixement del CPNL, tant en personal com en els serveis que presta. El Consorci va ser creat amb el consens entre les administracions que l'integren en la voluntat compartida de treballar conjuntament per promoure el coneixement i l'ús del català des d'una perspectiva d'acolliment i de cohesió social.
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

TwitterFacebookImprimeix
alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya