dissabte, 11 de novembre del 2017

Publicació de l'Informe de política lingüística 2016 :: Tocs 115

Tocs de llengua
Actualitat sobre llengua catalana i política lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Novembre 2017 #115
:: Publicació de l'Informe de política lingüística 2016
La Direcció General de Política Lingüística ha fet públic l'Informe de política lingüística 2016, que ofereix un ampli panorama d'informació i dades sobre el coneixement i els usos del català i de les altres llengües a Catalunya, i sobre l'acció del Govern.
L'Informe també desgrana la situació lingüística en diversos sectors socials i d'activitat i recull indicadors nous sobre usos en entorns comercials i grans marques de productes, i sobre la presència de la llengua en l'àmbit digital i de la comunicació. Enguany aprofundeix en la distribució territorial de la població immigrada i la manera com aquest factor incideix en el grau de coneixement de català. També presenta l'anàlisi de dades de les enquestes d'usos lingüístics dutes a terme entre el 2013 i el 2015 als set territoris de llengua catalana. L'Informe  inclou apartats específics que analitzen la situació de la llengua occitana i de la llengua de signes catalana.
Informe de política lingüística 2016
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya