dijous, 23 de març del 2017

El termini de preinscripció d'infantil de segon cicle, primària i secundària per al curs 2017-2018 comença el 23 de març

El termini de preinscripció d'infantil de segon cicle, primària i secundària per al curs 2017-2018 comença el 23 de març

Es mantenen tots els grups de P3 i s’augmenta l’oferta d’ESO
El curs que ve es manté l'oferta a P3 i s'augmenta a ESO
El curs que ve es manté l'oferta a P3 i s'augmenta a ESO. Foto: M. Cruz
La preinscripció d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària per al curs 2017-2018 comença el 23 de març i finalitzarà el 4 de d’abril. El gruix de les sol·licituds de preinscripció es concentren en el curs de P3 i en el de 1r d’ESO. Les escoles bressol faran les preinscripcions del 8 al 22 de maig.

El curs 2017-2018 Mataró comptarà amb 56 línies de P3, 32 en el sector públic i 24 al sector privat concertat, les mateixes que el curs actual. Al primer curs de l’educació secundària obligatòria (ESO) l’oferta és de  53 grups, 27 en el sector públic i 26 en el sector privat concertat. Són 5 grups més que en el curs actual, per tal de donar resposta a l’increment de l’alumnat d’aquest nivell (3 a l’Institut Les Cinc Sénies, 2 més a l’Institut Laia l’Arquera, 1 menys a l’Institut Alexandre Satorras i 1 menys a l’Institut Thos i Codina).

La novetat més important d’aquest curs és l’entrada en funcionament d’un nou institut a Mataró, l’Institut Les Cinc Sénies, que començarà amb tres línies de primer d’ESO i que anirà creixent a un ritme d’un nivell acadèmic per curs fins a completar tota l’oferta d’educació postobligatòria. L’institut se situarà al solar de la ronda de Rafael Estrany, 62, a tocar de la plaça de Josep Cusachs i de la carretera de Valldeix. L’institut començarà en mòduls prefabricats, amb tot l’equipament necessari, fins que es disposi de l’edifici definitiu.
 
L’altra novetat serà que l’Escola Angeleta Ferrer estrenarà el nou edifici situat entre els carrers de Lepant i de Cosme Churruca, a l’antiga nau de la fàbrica de paper de Can Fàbregas. El centre ha funcionat des de 2012 de manera provisional a les instal·lacions de l’escola Torre Llauder, després que l’antic edifici de la plaça de Cuba es desallotgés per greus problemes estructurals.
 
 
Preinscripció, matriculació i criteris de prioritat
 
En cas que en un centre hi hagi més demanda que oferta, regiran els criteris de prioritat que estableix la Generalitat, que puntuen el fet de residir a Mataró (30 punts) o la proximitat del lloc de treball dels pares o tutors (20), l’existència de germans al centre o pares que hi treballin (40), la renda anual (10), les discapacitats (10), les famílies nombroses o monoparentals (15) o les malalties cròniques (10), i si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud (5). 
 
 
Calendari
Període de presentació de sol·licituds: del 23 de març al 4 d’abril.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril.
Període per presentar reclamacions: del 25 al 27 d’abril.
Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: 2 de juny.
Matriculació: del 12 al 16 de juny. Segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 26 al 30 de juny.
 
 
Les sol·licituds es poden recollir als diferents centres educatius públics i concertats, a les oficines d’atenció ciutadana, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) (Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis), als Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Carrer de Cosme Churruca, 90) o a través de la web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (www.gencat.cat/preinscripcio).
 
 
La sol·licitud de preinscripció s’haurà de presentar en el mateix centre educatiu on es vol matricular l’infant o jove o a l’OME (Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis).
 
 
En el cas de l’Institut Les Cinc Sénies tant la preinscripció com la matrícula es formalitzarà a l’OME (Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis).
 
 
Els criteris de prioritat són els que estableix la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.


Els centres concertats mantenen els mateixos terminis i procediments que els centres públics.