dimarts, 7 de febrer del 2017

Oberta la inscripció per als certificats de català :: Tocs 79

Tocs de llengua
Actualitat sobre llengua catalana i política lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Febrer 2017 #79
:: Oberta la inscripció per participar a les proves anuals per a l'obtenció de certificats de català
La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura ha obert el 2 de febrer el termini d'inscripció a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana del nivell bàsic (A2); nivell elemental (B1); nivell intermedi (B2); nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2). El sistema de certificats de la Direcció General de Política Lingüística acredita els cinc nivells de competència lingüística en català, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.
Les sol·licituds es poden presentar fins el 21 de febrer ja sigui telemàticament per mitjà de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya o bé, presencialment, a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
Les proves començaran el 6 de maig amb els exàmens per obtenir el certificat B2 i es duran a terme fins el 10 de juny, data en la qual hi ha previst el nivell A2.
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya