dilluns, 29 de febrer del 2016

Temps era temps 1916-2016: 100 anys aixecant el teló #100SalaCabanyes : 1933 la creació de “la secció femenina”Van haver de passar 17 anys, des de l'inici de les activitats de Sala Cabanyes perquè entressin a la secció teatral les dones. Això si els homes i les dones van començar fent obres de teatre per separat.
Amb aquesta nota passat l'estiu s'informava als socis de l'esdeveniment

Un esdeveniment, temps anhelat, vingué a cloure la temporada passada, de teatre , com un escaient i simpàtic colofó a les representacions teatrals que durant la mateixa es posaren en escena.

Fou - no cal dir-ho - la presentació davant el nostre públic de la novella Secció Femenina de Teatre , que debutà interpretant deliciosament i acuradament la bonica fantasia , en vers i dos actes , original del nostre bon amic i escriptor mataroní Tomàs Ribas Julià : "Les tres filles del Rei"

Es endebades que vulguem elogiar la bella escaiença amb que fou presentada i l’exquisidesa amb que fou interpretada. Cal dir , solsament, que a despit de la calor molestosa que pessigava als espectadors, hi hagué necessitat de repetir la representació al diumenge següent per satisfer a les moltes sol·licituds que hom rebia.

Això sol, dona una idea de l'èxit que assoliren les gentils debutants i de la sincera complaença amb que foren escoltades.

Nosaltres , francament, no podem menys que sumar-nos a les felicitacions de què se les feu objecte, i ensems ens congratulem de que sigui ja una realitat l'esperança temps ha amanyaga, de comptar amb una seleccionada Secció Femenina de Teatre que faci les delícies del nostre estimat públic.

Com a bella recordança, ens plau consignar el nom de cada una de les gentils Senyoretes debutants : Maria Bocanegra , Pilar Bocanegra , Montserrat Camps, Joaquima Cuní, Rita Ros, Teresa Segura, Teresa Tordera, Isabel Vilella. Directora Carme Plana, apuntadora Teresa Ferrer.

Repetim la nostra felicitació i desitgem poder-les aplaudir novament en la propera temporada.

Article publicat al Butlletí del C.C.O. de Mataró

Setembre de 1933