divendres, 29 de gener del 2016

DIA ESCOLAR DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA


Es celebra a escoles de tot el món, el dia 30 de gener o dies propers, en recordar l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Enguany ho celebrem el dia 29.
Aquesta setmana, en particular, portem a terme diferents activitats encaminades a conscienciar als nens i nenes sobre la importància de la pau i la no violència.
La finalitat que perseguim, a més de sensibilitzar sobre la pau entesa com a molt més que absència de guerres i baralles, és que els nostres alumnes aprenguin a resoldre els conflictes de manera dialogant, és a dir, manifestant les seves opinions de forma clara i pausada.
Moltes vegades, les situacions de violència que tenen lloc al nostre centre, al nostre entorn, a la societat i al món es compliquen perquè no sabem solucionar els conflictes de manera dialogada i constructiva, sense recórrer a la violència.
Creiem que és bàsic dialogar, escoltar atentament i valorar les opinions dels altres, tot respectant les diferents maneres de pensar i d’actuar.
El respecte cap a l’altre és la base de totes les relacions personals.
Si no hi ha respecte, no es possible la pau.