divendres, 9 de gener del 2015

COMPOSICIÓ JUNTA DEL CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ GENER DE 2015

President
Antoni Blanch i Joseph

Vice-President 1r
Ramon Vidal i Fornells
               
Vice-President 2n
Joan Abril i Ferrando

Secretària
Mia Miró Lligoña

Tresorer
Carles Grañé Saltó

Vocal 1
Montse Xarles i Jubany

Vocal 2
Ninama Muñoz Fernandez

Vocal 3
Joaquim M. Llorens i Villagrasa

Vocal Escola Balmes
Joaquim Llorens Cabot

Vocal Gramenets
Pere Nogueras i Teis

Vocal Sala Cabanyes
Anna M Gené Ariño

Vocal Unió Esportiva
Joan Ventura i de San José

Conciliari

Mn Vicenç Mira