dilluns, 2 de desembre del 2013

L’Ajuntament comença les obres per recuperar el Pati del Cafè Nou com a espai ciutadà
publicat per
29 de novembre de 2013

S’obrirà un nou accés des de La Riera

Perspectiva del Pati del Cafè Nou. A la dreta, plànol de la urbanització, amb el nou passatge en marró. Foto: AJ

L’Ajuntament ha començat aquesta setmana les obres d’urbanització del Pati del Cafè Nou. L’actuació permetrà recuperar l’espai per a ús públic, tal i com es va concretar en el conveni de col·laboració signat l’any passat entre l’Ajuntament, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors.

El Pati del Cafè Nou està situat a la cantonada entre la Muralla de la Presó i la Riera. L’espai, ara en desús, està ocupat per coberts, hi ha restes d’un envelat i una petita edificació on s’instal·lava el projector de l’antic cinematògraf. El pati es divideix en dues plataformes que entre elles tenen un desnivell d’1,20 m: la terrassa pavimentada del Cafè Nou (150 m²), amb accés directe des d’aquest edifici, i la resta de l’espai, amb un accés d’escales per la Muralla de la Presó (850 m²).

El projecte de reurbanització afecta a una superfície total de 2.350 m² i preveu, en primer lloc, enderrocar i desmuntar els coberts, estructures i edificacions existents.

S’obrirà un passatge a l’entorn de l’edifici de la Presó que donarà accés a l’espai i comunicarà la Riera i la Muralla de la Presó. El passatge es pavimentarà a un sol nivell i es construirà un mur de contenció circular paral·lel a la Presó per salvar el desnivell amb la terrassa del Cafè Nou.

El projecte preveu pavimentar de nou la terrassa del Cafè Nou, des de la qual s’accedirà mitjançant unes escales a l’espai central del Pati, que serà una zona tova de sauló.

L’escala que dóna accés a tot l’espai públic des de la Muralla de la Presó s’enderrocarà i es farà una de nova, i també s’ampliarà la vorera en aquest punt. Es construirà una tanca perquè tant l’accés al Pati del Cafè Nou com al nou passatge quedi tancat a la nit, tal com preveia el conveni signat l’any passat.

Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Constraula amb un pressupost de 180.320 € (IVA inclòs). Està previst que l’obra estigui acabada al mes de març.

La inversió es finançarà amb una subvenció de la Diputació de Barcelona mitjançant el Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals (2012-2015).


Acord entre les parts

Amb les obres d’urbanització es dóna compliment al conveni signat l’any passat entre l’Ajuntament, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors. L’acord tenia com a objectiu obrir l’espai per a gaudi dels ciutadans mentre no hi hagi una decisió sobre com efectuar el desplegament urbanístic del sector (PEMU 03 i PEMU 04).

Mitjançant el conveni, el Patronat Sagrada Família-Centre Catòlic cedia la finca a l’Ajuntament com a titular registral de la mateixa. El disseny del nou espai ha estat consensuat amb les entitats que van signar l’acord. A banda de l’ús general de la ciutadania, l’Ajuntament autoritzarà la realització d’activitats específiques (actuacions, concerts...).

El conveni també preveia el tancament de l’espai a les nits. Així mateix, l’Ajuntament es comprometia a tapiar de forma provisional l’edifici del Cafè Nou fins que es decidís un nou ús del mateix, treballs que es van dur a terme aquest any un cop la Unió de Cooperadors va desallotjar l’immoble.