dilluns, 6 de maig del 2013

Constituït el Patronat de la nova Fundació Iluro, hereva de la Fundació de Caixa Laietana
publicat per
24 abril de 2013

Constituït el Patronat de la nova Fundació Iluro, hereva de Caixa Laietana. Aquesta Fundació es constitueix amb la finalitat d’administrar els fons per a obra social de l’anterior entitat, adequant-se a les noves circumstàncies. La Fundació Iluro està presidida per Rafael Montserrat, persona de reconegut prestigi a la ciutat. La vicepresidència l’ocupa Roser Salicrú, representant del Museu Arxiu de Santa Maria. Com a vocals hi ha Antoni Blanch (Centre Catòlic de Mataró), Pere Carles (Òmnium Cultural), Maria Isabel Llaquet (Associació Sant Lluc per l’Art), Albert Roy (Foment Mataroní), Ramon Manent (reconegut prestigi) i Jordi Surinyach (aquests dos últims han estat proposats per l’Ajuntament de Mataró).
La Generalitat va donar caràcter públic a aquesta fundació quan va intervenir les fundacions de les entitats que han perdut el negoci bancari i per tal de mantenir les seves obres socials en el territori. És a partir d'aquí que es crea aquesta fundació independent de caràcter especial que gestionarà l'obra social de Fundació Caixa Laietana amb el nom de Fundació Iluro.
Així doncs, la Fundació Iluro desenvoluparà, fomentarà, promourà i divulgarà tota classe de temes benefico-socials, així com culturals, artístics, científics, tècnics ... centrant les seves activitats en el manteniment de la seva obra cultural pròpia, i en l’ajuda a centres de disminuïts i de persones amb risc d’exclusió social.