dimarts, 19 de febrer del 2013

El diari de Anna Frank l'equip artístic i creatiu
L’equip artístic.
Mireia Lorente és Anna Frank
Genís Mayola és Otto Frank
 Imma Gironés és la sra. Frank
Anna Capdaigua és Margot Frank
 Jaume Pagès és el sr. Van Daan
Marga Selva és la sra. Van Daan
Ferran Galán és Peter Van Daan
Xavier Giribés és Jan Dussel
 Mireia del Castillo és Miep Gies
Toni Grau és Víctor Kraler

L’equip assessor i creatiu.
Documentació: Elena Crespo.
Fotografies: Carme Buscà i Jordi Molins.
Direcció de l’espot publicitari: Pere Vázquez.
Assessorament lingüístic: Magda Huguet.
Assessorament en tradicions jueves: Jorge Burdman.
Assessorament en imatge i estil: Núria Grau.
Cap d’àrea de maquillatge i perruqueria: Pradi González.
Music (clarinet): Josep Prat.
Disseny d’il·luminació: Ramon Radó i Miquel Vellvehí.
Disseny de so: Ramon Torres.
Disseny gràfic: Enric Punsola.
Disseny d’espai escènic: Marc Abril.
Direcció i assessorament musical: Genís Mayola.
Direcció de producció i coordinació: Montserrat Horta.
Direcció tècnica i regidoria: Miquel Ros.
Direcció escènica: Joan Peran.
Producció: Sala Cabanyes.

Reserva de localitats

+ informació