dilluns, 21 de febrer del 2011

L’Ajuntament, el Centre Catòlic i Unió de Cooperadors es comprometen a treballar conjuntament sobre el futur del Cafè Nou i el Pati del Cafè Nou


L’alcalde, Joan Antoni Baron; el president del Centre Catòlic de Mataró, Antoni Blanch; i la presidenta de la Unió de Cooperadors de Mataró, Anna Huertos, han signat avui un document de voluntats per establir un procés de converses per tal de desencallar el futur de l'espai del Cafè Nou i el Pati del Cafè Nou.

El text íntegre del document és el següent:

“Després de vàries trobades i de mutu acord, les dues entitats posen de manifest el seu compromís per cercar camins, mecanismes legals i suma de voluntats i sinèrgies que puguin fer possible que, a través d’un acord entre el Centre Catòlic de Mataró, la Unió de Cooperadors i l’Ajuntament de Mataró, i liderat aquest darrer a través del seu alcalde, es pugui arribar a una solució que permeti satisfer les justes aspiracions de les dues entitats alhora que aporti un benefici a la ciutat de Mataró.

Serveixi aquest document com a primer pas formal per encarar el futur del Café Nou i el Pati del Cafè Nou.

Fins a dia d’avui, s’han celebrat tres reunions, entre les dues entitats, representades per part del Centre Catòlic de Mataró per: Antoni Blanch i Joseph, Toni Grané i Terradas, Mia Miró i Lligonya i Quim Llorens i Villagrasa, i per part de la Unió de Cooperadors de Mataró: Anna Huertos i Ferrer, Àngel Puig i Boltà, Antoni Luis i Planas i Daniel Peran i Masafrets.

Les dues entitats es congratulen de poder compartir el destí d’aquests espais, i es reafirmen en la ferma voluntat manifestada al principi d’aquest document, que les ha de permetre poder recórrer part de la pròpia història plegats”.

publicat per
foto : Un moment de la signatura del document amb els representants de les entitats, l'alcalde i la regidora
www.mataro.cat
21 de febrer de 2011