dimecres, 12 de maig del 2010

El consistori modifica el Reglament de Protocol, Honors i Distincions

www.mataro.cat
5 de març de 2010


El Cercle Catòlic de Mataró rebrà la Medalla de la Ciutat
El Ple municipal de març va aprovar ahir inicialment la modificació del Reglament de Protocol, Honors i Distincions. Aquesta acció estava recollida al Programa d’Actuació Municipal 2009.

Es tracta d’una sèrie de modificacions en el redactat i articulat del reglament que matisen alguns aspectes i detalls sobre el procediment per atorgar honors i distincions a la ciutat.

Per dur a terme aquestes modificacions es va crear una comissió d’estudi que va elaborar una proposta de nou text. Aquest text es va presentar als grups municipals perquè en 15 dies en fessin les esmenes oportunes. El text final aprovat al Ple conté les esmenes acceptades al grup municipal de CiU, l’únic en presentar-ne.
Les modificacions principals consisteixen en:

- Dividir l’article 11 en dos apartats per encabir l’expressió “ja siguin vius o a títol pòstum” en referència a l’atorgament dels títols de Filla Predilecta o Fill Predilecte de la ciutat, Filla Adoptiva o Fill Adoptiu, Membre de la galeria de mataronins i mataronines il•lustres i la Medalla de la Ciutat.

- Afegir l’expressió “plenament demostrable” i modificar el redactat de l’article 13 que parla sobre els mèrits professionals i personals que fan mereixedor de la concessió del títol de Filla Adoptiva o Fill Adoptiu.

- Afegir al final del redactat de l’apartat 1 de l’article 23 l’expressió “o la seva denegació”.

- Afegir l’expressió “i amb indicació del termini per a realitzar suggeriments o, si és el cas, aportar documentació” al redactat de l’article 23.4.

- Eliminar l’expressió “en vida o a títol pòstum”del nou apartat 6 de l’article 23.

També es modifica l’article 23.3, donant oficialitat a la tasca del secretari dels expedients, substituint el redactat per “l’instructor serà auxiliat per un funcionari municipal que actuarà com a secretari”; i l’article 24, en referència al quòrum necessari per a l’adopció de l’acord de concessió o denegació d’un títol honorífic, de la següent manera.
La tramitació per a l’aprovació definitiva continua amb el període d’exposició pública de 30 dies, un cop es publiqui l’anunci oficial al Butlletí Oficial de la Província.