dimecres, 25 de juny del 2008

75 anys aixecant el teló : “1935: l’Estel de Nazareth”75 anys aixecant el teló: 16 abril de 1933 – 16 abril 2008

Aquests es el programa que anunciava els Pastorets de l’any 1935. S’anunciava com una obra de insuperable posada en escena amb la col·laboració de l’Orfeó Mataroní. Amb una massa coral de 100 cantaires de la que era director musical Felip Vilaró i 18 professors d’orquestra sota la direcció de Mn. Joan Fargas.
L’escenografia era de Salvador Serra , les caracteritzacions de Pere Peradejordi i els vestuari estava fet segons els figurins de Eusebi Vidiella.
L’espectacle començava amb els Fúries de l’Avern – encara no hi havia pròleg però ja estava concebut amb un pròleg , tres actes i apoteosi final.
Hi tenia en aquell temps una importància considerable els apuntadors que eren J. Badia i F. Solé i els traspunts J. Guila , J. Guillem i S. Llobet.
Entre altres intervengeren en aquesta representació A. Agustí, R. Alvarez, J. Aimeric , R. Arnó , R. Berga , T. Boixet , A. Buc , A. Calvo , Ll. Capdaigua , P. Cases, J. Colomer , J. Cusacs , V. Llibre , S. Llinés , A. Mataró , P. Peradejordi , M. Planes , J. Prats , J. Segura , E. Vidiella ...

El cap de maquinaria era el F. Aimeric i els electricistes E. Canadell i J. Martinez. El director de balls J. Pou i el cap de comparses J. Travessa.
Tots els noms heu vist que començaven amb la primera lletra així igual podien fer que els nois fessin papers de dona. Era el que s’estilava en aquell temps.
En tot queda això per la historia.