diumenge, 20 d’abril del 2008

75 anys aixecant el teló – “La meva incorporació a Sala Cabañes”75 anys aixecant el teló: 16 abril de 1933 – 16 abril 2008

Carles Maicas
Actor i Director de teatre

Foto de Carles Maicas soci del patronato de San José i reunió al antic cafè del Centre

L'any 1953 vaig entrar a treballar al Banc Hispà Americà, de la Plaça de Sta. Anna.
Jo a les hores formava part de la Companyia que havien format Els actors Rufí Illa i el Jaume Comas, (la Companyia Illa - Comas) que actuava al petit teatret del primer pis del Cafè Nou, seu de la Unió de Cooperadors. Hi vaig entrar de molt jovenet, per mediació de l'actriu Antònia Espejo, que vivia al mateix carrer que jo i un dia va venir a casa a demanar als meus pares, si jo ,degut als meus coneixements de català (ens donava classes clandestinament el professor Sr. Jesús Illa i Paris) per fer-los d'apuntador els dies d'assaig ja que el titular Sr. Anglas només podia exercir el dia de la representació. Allà vaig també a començar a interpretar algun petit paper. Amb els anys que vaig estar amb ells vaig conèixer infinitat d'obres ja que era una companyia que mantenia un extens repertori: "Terra Baixa” , “El carro del vi" , "El cor del poble" , "La puntaire de la costa" , "Baltasar" , “Gente bien" , "Gent d'ara" , "La mare" , "El místic" , "Amàlia,Amèlia i Emília" , "El fill del Sr. Gold" , "Maria Rosa" , "La Papirusa" , "La Enemiga" , "Juan José" , "La dida" on hi vaig interpre­tar el meu primer galan: el Genis , "Un mil·lionari del Putxet" ... etc, Jo hi aprenia moltíssim, però em trobava que tot era gent gran. Els companys del Banc Miquel Gurri i Joaquim Parra em parlaren, de "La Saleta" i sobretot del Patronat de Sant Josep del Centre Catòlic. I va ser que per mitjà d'ells que vaig entrar a formar part del Pa­tronat. A la Saleta vaig interpretar el Naim de Els Pastorets. Els directius de Sala Cabanes, aviat es fixaren en mi i em donaren petits papers a diversos contes infantils de Josep M. Folch i Torres. També als Pastorets i a la Passió. I més tard m’encomanaren el paper d'Abdaró i aviat m'encarregaren la substitució del Sr. Jaume Colomer en el paper de Sant Josep, que el vaig anar fent durant deu anys. A la Passió, ens repartíem el paper de Sant Joan, amb el Joaquim Llorens i el Robert Alsina, i anaren donant-me papers en diverses obres. Com que el que a mi m'agradava era muntar obres, vaig dirigir-ne un reguitzell, entre elles: "Una noia per casar" , "El setè Cel" , "L'hereu i la forastera" , "La filla del Carmesí" , "L'hostal de la Glòria" , "El port de les boires" , "Una història qualsevol" , "Mi cocinera" , "Los inocentes de la Moncloa" , "Vamos a contar mentiràs", etc, i més tard "Ronda de mort a Sinera" de Salvador Espriu i Ricard Salvat , "Vent de Garbí i una mica de por de Ma Aurèlia Capmany, "L'os, i l'aniversari" d'Anton Txejov "La cantat calba" d'Ionesco, etc.
Fins avui..!