dissabte, 30 de maig del 2020

COMENCEM EL DESCONFINAMENT


MESURES EXTRAORDINÀRIES DURANT L’ESTAT D’ALARMA DAVANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19

El Centre Catòlic i les seves seccions davant l’estat d’alarma vigent derivat de la situació extraordinària que estem vivint ha estat tancat des del passat 14 de març sense cap tipus d’activitat dins l’equipament.
Durant aquest temps la junta del Centre Catòlic i les seves seccions  han anat treballant telemàticament per abordar temes als quals com a entitat hem de fer front malgrat l’estat d’alarma en que vivim, també s’han iniciat accions dirigides al reinici de l’activitat el més aviat possible i en les millors condicions. La situació econòmica, l’activació de la massa social o el seguiment telemàtic per part de l’escola han estat temes que durant aquest temps hem estat tractant.
En aquest moment un dels aspectes que volem traslladar als nostres associats és el procés de tornada a una “nova normalitat”, o el 1r pas de desconfinament de les seccions.
És per això que us fem arribar un document on s’explica com hem acordat que s’haurà d’actuar a partir del moment en que es pugui portar a terme.
El document tindrà diferents fases o etapes, però en aquest moment només us fem arribar la 1ª donat que estem en uns temps incerts i no ens volem arriscar a posar dates de les futures fases o etapes, si bé estem sotmesos a l’evolució d’aquesta pandèmia que ha obligat a paralitzar el món social, cultural, esportiu i educatiu entre d’altres però que són els que mou el Centre Catòlic de Mataró.
Des de la junta del Centre Catòlic desitgem que ben aviat puguem anar incorporant activitats i fer menys restrictiva l’entrada al Centre Catòlic.
Esperant poder retrobar-nos ben aviat,
 

FASE 1 DE DESCONFINAMENT

 

Del 1 al 7 de juny

 

Centre Catòlic,   a porta tancada i accés per la porta del c/ Onofre Arnau  es podrà/n:

·       Netejar les dependències

  • Tornar l’activitat a les Secretaries
  • Fer feines bàsiques de manteniment al Centre  amb horaris limitats de 10:00 a 12:00 de dilluns a dijous, l’entrada dels equips, amb nombre reduït de persones,  serà per la sortida d’emergència del teatre a La Riera cantonada amb Onofre Arnau

Tot això condicionat a que:

  • A les secretaries no hi podrà haver més de dues persones a la vegada i tampoc  servei d’atenció pública presencial
  • Abans de començar caldrà netejar els ordinadors i altres eines de treball.
  • S’evitarà compartir materials i si és el cas es garantirà la neteja després del seu ús
  • Malgrat el bar estigui obert l’entrada pel centre serà la del c/ Onofre Arnau, en cap cas es podrà accedir a les dependències utilitzat la porta del bar que estarà tancada per a tothom.

 

Bar del centre,  a partir del dimarts 2 de juny en horari de 09 a 14 hores, el bar estarà obert al públic amb les condicions i restriccions d’aforament i altres fixades en aquesta primera fase de desconfinament. 


A partir del 8 de juny

 

El Centre continuarà tancat, però es podran fer activitats d’acord amb les següents condicions genèriques:
·       Hi podran haver activitats administratives a  les secretaries, allà si cal,  s’atendran  visites amb cita prèvia i  amb les restriccions i condicions vigents.
·       Es podran realitzar activitats a les seccions, d’acord amb els criteris particulars descrits a continuació  que estaran supervisades per un responsable perquè s’ajustin a les restriccions i condicions regulades pel vigent estat d’alarma; aquest responsable s’haurà de comunicar en el moment de fer la petició.
 
Al Centre amb entrada per La Riera cantonada Onofre Arnau (porta d’emergència del teatre) de 10 a 12 de dilluns a dijous,  es podran fer feines bàsiques de manteniment amb les restriccions i condicions vigents.
 
A la Pista amb entrada per Onofre Arnau de 18 a 21 hores de dilluns a divendres,  es podran fer  entrenaments personalitzats de 30 minuts amb 1 jugador/a i un 1 entrenador/a per cistella, amb les condicions següents:
·       Els vestidors hauran d’estar tancats
·       Cada jugador/a tindrà la seva pilota i material propi
·       S’aplicaran les mesures higièniques recomanades.
·       No podran entrar els acompanyants
 
Al teatre amb entrada per c/ Onofre Arnau de 19 a 22 hores de dilluns a divendres, es podran fer assajos i proves, amb les condicions següents:
·       El nombre d’assistents convocats als assajos i/o proves  quedarà limitat en aquesta primera fase  de desconfinament  a un màxim 10 persones
·       S’hauran de guardar entre persones les distàncies de seguretat
·       Serà obligatori l’ús individual de la mascareta
·       S’aplicaran les mesures higièniques recomanades

·       Els vestidors estaran tancats

  • Cada persona tindrà el seu material propi, però en el cas d’haver de compartir materials es garantirà la neteja després del seu ús.
·       No podran entrar els acompanyants.
 
A l’Escola Balmes amb entrada per la Plaça dels Bous, de 17 a 20 hores de dilluns a divendres, hi hauran els serveis de neteja.
 
A l’Escola Balmes amb entrada per la Plaça dels Bous, de 09 a 13 hores de dilluns a divendres, hi haurà possibilitat de que s’obri l’escola als alumnes i professor d’acord amb els criteris establert pel Departament d’Ensenyament de Generalitat de Catalunya.
 
La secció dels Gramanets de moment no tindrà activitat.
 
Estaran tancats els següents espais:
·       La Saleta
·       La Biblioteca
·       La Sala al costat de la Biblioteca
·       La Sala 41
·       La Sala de socis
·       Els magatzems interns i externs del teatre
·       El cosidor del teatre
·       La cabina del teatre
 
Altres consideracions
·       Es recomana  de seguir amb les reunions telemàtiques sempre que sigui possible.

·       Totes les trobades, reunions, entrenaments, assajos.... es comunicaran al responsable de la secció pertinent que ho gestionarà amb el Centre Catòlic a fi  d’evitar solapaments i donar-hi el vist i plau.

Mataró, 29 de maig del 2020.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ