dimecres, 9 de gener del 2019

Composició actual de la Junta Directiva del Centre Catòlic de Mataró


President
Antoni Blanch i Joseph

Vicepresident 1er
Joan Abril i Ferrando

Vicepresidenta 2a
Montserrat Cusachs i Nogué

Secretaria
Anna Maria Miró i Lligonya

Tresorer
Carles Grañé i Saltó

Vocal 1r
Ramón Vidal i Fornells

Vocal 2n
Eva Canals i Civit

Vocal 3r
Joaquim M. Llorens i Villagrasa

Vocal Escola Balmes
Joaquim Llorens i Cabot

Vocal Unió Esportiva Mataró
Joan Pi i Roger

Vocal Sala Cabanyes
Anna Maria Gené i Ariño

Vocal Els Gramenets
Pere Nogueras i Teis