dimarts, 25 de setembre del 2018

El català incorpora nous parlants en uns anys de forta immigració :: Tocs 148

Tocs de llengua
Actualitat sobre la Direcció General de Política Lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Setembre 2018 #148
:: El català incorpora nous parlants en uns anys de forta immigració
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura publica el primer volum de l'Anàlisi de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població a Catalunya (EULP) 2013. Coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. El treball, en què han col·laborat els principals experts en demolingüística de les universitats catalanes, aprofundeix en les conclusions generals que havien estat  avançades en les publicacions Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Principals resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 i  Anàlisi de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013. Resum dels factors clau. L'EULP és l'estudi estadístic oficial que cada 5 anys fa la Generalitat de Catalunya, impulsat per la Direcció General de Política Lingüística amb el suport de l'IDESCAT per conèixer la situació de les llengües a Catalunya en la població de 15 anys en endavant. El de 2013 es va realitzar amb una mostra teòrica de 7.500 persones i un marge d'error de 1,16%.
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

TwitterFacebookImprimeix
alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya