dissabte, 16 de juny del 2018

Els tallers de la SaCa
Qualsevol nit et pispen els somnis - Taller La SaCa (Benjamí, Nataniel i Thasis)
dissabte, 16 de juny de 2018
Autor: Creació col·lectiva
Hora: 11:00
Lloc de representació:
Sala Cabanyes
La Riera 110-120 (Mataró)