divendres, 13 d’abril del 2018

El termini de preinscripció d’infantil de segon cicle, primària i secundària per al curs 2018-2019 comença el 13 d’abril

El termini de preinscripció d’infantil de segon cicle, primària i secundària per al curs 2018-2019 comença el 13 d’abril

La principal novetat és que Mataró comptarà a partir d’aquest curs amb dos instituts escola

La preinscripció d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària per al curs 2018-2019 començarà el 13 d’abril i finalitzarà el 24 del mateix mes. El gruix de les sol•licituds de preinscripció es concentren en el curs de P3 i en el de 1r d’ESO. Les escoles bressol faran les preinscripcions del 30 d’abril a l’11 de maig.


El curs 2018-2019 Mataró comptarà amb 56 línies de P3, 32 en el sector públic i 24 al sector privat concertat, un grup menys que en el curs actual. Al primer curs de l’educació secundària obligatòria (ESO) l’oferta és de 52 grups, 26 en el sector públic i 26 en el sector privat concertat, 1 grup menys que en el curs actual.

La novetat més important d’aquest curs és l’entrada en funcionament de dos instituts escola: Mar Mediterrània, a la zona oest, i Àngela Bransuela, a la zona est, que començaran amb dues línies de 1r d’ESO cadascun i que aniran creixent a un ritme d’un nivell acadèmic per curs (2n d’ESO, 3r d’ESO i 4t d’ESO).


Els institus escola apleguen en un mateix centre i de manera integrada l’oferta d’educació infantil, primària i secundària. La LEC, Llei d’Educació de Catalunya, va contemplar la creació d’aquests centres que es van començar a implementar el curs 2010-2011.

Una altra novetat és que les famílies que no obtinguin cap plaça escolar de primària o secundària a les escoles sol·licitades, rebran un correu electrònic on se’ls informarà de les vacants existents i podran ampliar les peticions de centres a la seva sol·licitud, del 31 de maig al 4 de juny. D’aquesta manera es reduirà el nombre de famílies que siguin assignades d’ofici a centres escolars no sol·licitats.


Preinscripció, matriculació i criteries de prioritat


En cas que en un centre hi hagi més demanda que oferta, regiran els criteris de prioritat que estableix la Generalitat de Catalunya, que puntuen el fet de residir a Mataró (30 punts) o la proximitat del lloc de treball dels pares o tutors (20), l’existència de germans al centre o pares que hi treballin (40), la renda anual (10), les discapacitats (10), les famílies nombroses o monoparentals (15) o les malalties cròniques (10), i si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol•licitud (5).


Calendari

Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig.

Període per presentar reclamacions: del 4 al 8 de maig.

Publicació de les llistes definitives d'alumnat admès: 12 de juny.

Matriculació: del 21 al 27 de juny.

Les sol·licituds es poden recollir als diferents centres educatius públics i concertats, a les oficines d’atenció ciutadana, a l’ l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) (Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis), als Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Carrer de Cosme Churruca, 90) o a través de la web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (www.gencat.cat/preinscripcio).

La sol·licitud de preinscripció s’haurà de presentar en el mateix centre educatiu on es vol matricular l’infant o jove o a l’OME (Baixada de les Figueretes, núm.1, 2n pis).
Els criteris de prioritat són els que estableix la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya. Els centres concertats mantenen els mateixos terminis i procediments que els centres públics
.