divendres, 26 de gener del 2018

UNA BONA EXPERIÈNCIA LA QUE HAN VISCUT ELS NOSTRES ALUMNES, AQUEST DIVENDRES PASSAT!HAN FET MATEMÀTIQUES DURANT DUES HORES A L’ATENEU FUNDACIÓ ILURO.

A l’entrada es llegeix: cal tenir present el lema de l’exposició: Prohibit NO tocar…
Lema que soprèn gratament als alumnes, que quan entren a un museu, el primer que se’ls hi diu és: NO tocar!
36 mòduls formats per material manipulatiu al voltant de diversos blocs de coneixement matemàtic: Geometria, Càlcul,Topologia, Combinatòria i l’Estadística. També altres eines com els miralls, que ajuden a copsar algunes propietats especials.
Tots els materials han estat construïts pel MMACA. Tenen caràcter manipulatiu i lúdic, amb diferents nivells de dificultat.
Representen petits reptes o mostren aspectes poc habituals i sorprenents de la matemàtica i no requereixen coneixements específics.

Han après, han gaudit i se’ls ha fet curt… deien al sortir de l’exposició.