dimecres, 6 de desembre del 2017

En una finestra nova :: Política Lingüística posa en línia 200 cartells sobre el català :: Tocs 118

Tocs de llengua
Actualitat sobre la Direcció General de Política Lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Novembre 2017 #118
:: Política Lingüística posa en línia 200 cartells sobre el català
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha digitalitzat i difós a Internet 200 cartells temàtics sobre la llengua catalana publicats per la Generalitat, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el TERMCAT, i ajuntaments i entitats amb els quals ha col·laborat, que constitueixen un testimoni gràfic de més de 30 anys de política lingüística a Catalunya.
Recollits i digitalitzats pel Centre de Documentació de la mateixa Direcció General, els cartells s'han aplegat a l'espai SUROpl, integrat al portal Llengua catalana.
SUROpl permet la cerca, consulta i descàrrega dels cartells en un format apte per ser utilitzats com a material didàctic en classes de català, grups de conversa o per a qualsevol altra finalitat relacionada amb l'aprenentatge i el foment de l'ús de la llengua. També facilita l'accés als cartells en paper, si encara n'hi ha disponibilitat, i facilita el contacte per sol·licitar-los en alta resolució en cas justificat.
SUROpl
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya