divendres, 15 de setembre del 2017

Nova oferta de cursos de català del CPNL :: Tocs 109

Tocs de llengua
Actualitat sobre llengua catalana i política lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Setembre 2017 #109
:: Nova oferta de cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ja ha iniciat la nova oferta de cursos de català. Una oferta orientada a satisfer una demanda molt diversa: d'una banda, els cursos per als nivells de llengua Inicial, Bàsic i Elemental, que permeten que les persones que acaben d'arribar o que tenen pocs coneixements de català puguin iniciar el contacte amb la llengua i la cultura del territori; de l'altra, els nivells Intermedi, de Suficiència i Superior garanteixen la millora contínua, la consolidació i el perfeccionament del català.
A través dels 22 centres de normalització lingüística, en els seus 146 punts d'atenció, el CPNL continua apostant per l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana com a eina fonamental i bàsica que fa possible la igualtat d'oportunitats, així com l'accés i la promoció en el món laboral. Poder-se relacionar amb fluïdesa i normalitat tant en l'entorn personal com en el laboral són els objectius bàsics que s'assoleixen gràcies a l'ampli ventall de cursos, nivells, modalitats i franges horàries.
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya