dimarts, 26 de setembre del 2017

MANIFEST DE LA CULTURA POPULAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DELS DRETS CIVILS DELS CATALANS I CATALANES I DE LA CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017L’associacionisme cultural és, sobretot, una escola de civisme, de solidaritat i de catalanitat. Un moviment portador i generador de valors humans, socials i de país, bàsics per garantir la pluralitat i la cohesió social. Les associacions culturals també són el millor catalitzador de les expectatives i aspiracions de la societat civil catalana. I d’aquí ve, doncs, la seva gran importància estratègica.
Hi ha una clara comunió entre la ciutadania de Catalunya i la cultura. Aquest, sens dubte, és un dels trets més destacats de la nostra singularitat, i que ens ha ajudat a ser un gran poble. Un poble que històricament ha cercat nous horitzons de llibertat i d'autogovern. I que ho ha fet sobre la base d'una societat culta, moderna, oberta, treballadora, emprenedora i acollidora.
L’associacionisme cultural català forma part d’aquesta societat que ara veu minvats els seus drets i llibertats civils i d’autogovern.
El Consell de l’Associacionisme Cultural està integrat per les principals entitats representatives d’aquest àmbit a Catalunya, actua com a òrgan de participació, d’impuls i de coordinació amb el sector de l’associacionisme cultural i representa, de manera directa, a més de 500.000 persones.
Per aquests motius el Consell no pot restar en silenci quan els poders de l’Estat espanyol infringeixen les lleis, demostren un clar menysteniment als drets civils dels ciutadans i ciutadanes, i agredeixen a les entitats culturals i cíviques, a les institucions i a l’autogovern del poble de Catalunya.
L’associacionisme cultural català dona ple suport a les institucions de Catalunya i a les seves decisions, i manifesta el seu rebuig i la seva condemna més enèrgica a les actuacions desplegades pel Govern de l’estat espanyol per impedir la lliure participació dels catalans i les catalanes en un procés democràtic com és el Referèndum de l’1 d’octubre.
Les entitats membres del Consell també manifestem el nostre compromís inequívoc en la defensa de les llibertats democràtiques i la nostra oposició a qualsevol iniciativa que limiti l’autogovern o l’exercici de llibertats civils com ara la llibertat de consciència, la llibertat de premsa, la llibertat d'expressió i opinió, la llibertat de reunió, el dret a la igualtat de tracte davant la llei i el degut procés, i el dret a decidir.

Barcelona, 23 de setembre de 2017