dissabte, 3 de juny del 2017

Projecte ÈLIA: innovació i impuls en l'ensenyament de català a adults::Tocs 95

Tocs de llengua
Actualitat sobre llengua catalana i política lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Maig 2017 #95
:: Projecte ÈLIA: innovació i impuls en l'ensenyament de català a adults
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura emprèn el projecte ÈLIA (Estratègies de Llengua i Aprenentatge), que té com a objectiu final introduir elements d'innovació en l'oferta formativa de català per a adults per adaptar-la a les necessitats de la ciutadania actual.
Segons la darrera Enquesta d'usos lingüístics de la població, més de 2,5 milions de ciutadans volen millorar els coneixements de català. D'aquests ciutadans, 1,1 milions tenen dificultats per usar el català amb normalitat per mancances de coneixements. El projecte ÈLIA té com a finalitat atendre'ls en un context de profunda transformació social i tecnològica.
L'ÈLIA es planteja en dues fases. En la primera, que es desplega durant l'any 2017, s'analitzen les percepcions de l'alumnat del Consorci per a la Normalització Lingüística, les actituds de la població adulta en general envers l'aprenentatge de la llengua catalana i, també, el grau de coneixement dels serveis i les eines del Govern per promoure l'ensenyament del català entre la població adulta. En una segona fase, que tindrà lloc l'any 2018, s'elaborarà un pla d'innovació i impuls per a l'oferta formativa actual en els vessants pedagògic, metodològic, instrumental i de màrqueting, per respondre a les necessitats detectades. 
Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

alta baixa butlletins anteriors
ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014
Generalitat de Catalunya