divendres, 8 de gener del 2016

A les 9 del vespre Assemblea General Ordinària del Centre Catòlic de Mataró

D’acord amb el que contemplen els estatuts del Centre Catòlic de Mataró, us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ANY 2015 de la nostra entitat que tindrà lloc a la Saleta del Centre Catòlic el proper divendres  8 de gener de 2016, a les 21hores, amb el següent ordre del dia:


•             Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
•             Informe i estat de comptes de l’Entitat.
•             Informe i estat de comptes de les Seccions.
•             Projectes de futur.
•             Centenari de Sala Cabanyes.
•             Quotes socis any 2016
•             Torn obert de paraules.


Esperem poder comptar amb la teva assistència i aprofitem l’ocasió per saludar-te cordialment.


LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ


Mataró, 9 de desembre de 2015