dissabte, 3 de maig del 2008

75 anys aixecant el teló – “1957: Nimfes de Els Pastorets”


75 anys aixecant el teló: 16 abril de 1933 – 16 abril 2008

Els Pastorets de Mataró inicialment no tenien pròleg. De fet l’obra original del Ramon Pàmies comença amb l’aparició del dimoni amb la cèlebre frase de “Com xiula l’huracà ... “ , no va ser fins els anys 40 que si va incorporar per enriquir una mica més l’espectacle les escenes de les nimfes , bruixes i follets.
A la foto de l’any 1957 que hem fa arribar la Enriqueta Alum es pot veure les nimfes de l’època: Enriqueta Alum , Montserrat Segura , Antònia Carbonell , Francisca Madern , Rosa Maria Vilagrassa, i la Pepita Sola.